Pravo odustajanja

Imate pravo da raskinete ugovor u roku od 14 dana bez navođenja razloga. Period otkazivanja je 14 (četrnaest) dana od datuma kada vi ili treća strana koju ste imenovali, osim prevoznika, preuzme robu u posed.

Da bi ostvarili svoje pravo na raskid, molimo vas da nas o tome obavestite.

Preduzeće OAZA-SHOP
Ulica: Ottakringerstrasse 57
Poštanski broj / grad: A-1160 Wien
Telefonski broj: +436643982779
Email office@oaza-shop.at
 
u okviru jedinstvene izjave (pismom putem pošte, faksa ili elektronske pošte) o vašoj odluci da raskinete ovaj ugovor. Kao opciju možete da koristite priloženi predložak za raskid ugovora. Možete i da popunite i da nam pošaljite predložak raskida ugovora ili neku drugu izjavu elektronskim putem na našu veb stranicu (www.oaza-shop.at). Kada ste se iskoriste ovu mogućnost, mi ćemo vam odmah poslati potvrdu o prijemu takvog otkazivanja (na primer putem e-maila).
Da bi se garantovao period raskida dovoljno je da se dostavi obaveštenje o primeni prava na raskid pre isteka roka raskida.

Posledice raskida
Ako raskinete ovaj ugovor, dužni smo da Vam vratimo sve uplate koje smo dobili od Vas, uključujući troškove dostave (osim za dodatne troškove koji proizlaze iz odabira druge vrstu isporuke od one najjeftinije, standardne isporuke koju imamo u ponudi), bez odlaganja, a najkasnije u roku od četrnaest (14) dana od datuma kada smo primili obaveštenje o raskidu ovog ugovora. Mi koristimo isti način plaćanja za isplatu Vaše uplate koju ste koristili u prvobitnoj transakciji, osim ako nešto drugo nije izričito dogovoreno sa Vama; ni u jednom slučaju neće se naplatiti naknada za povraćaj sredstava.
Mi može da odbijemo da izvršimo povraćaj sredstava dok ne budemo ponovo u posedu naše robe ili dok ne dokažete da ste se vratili robu, i to u zavisnosti koje se pre dokaže. Morate da vratite ili da predate robu odmah ili u bilo kojem slučaju najkasnije u roku od četrnaest dana od dana kada ste nas obavestili o raskidu ovog ugovora. Rok je zagarantovana, ako pošaljete robu pre isteka perioda od četrnaest dana.
Morate da snosite direktne troškove vraćanja robe. Vi ćete biti odgovorni za bilo koji mogući gubitak u vrednosti robe, ako se gubitak u vrednosti robe može pripisati njenom nepotrebnom rukovanju za potrebe testiranja, osobina ili funkcija robe.