Uslovi poslovanja

OUP  Opšti uslovi poslovanja

 

OAZA-SHOP / Hr. Marko Jovanovic
Ottakringerstrasse 57, 1160 - Wien
office@oaza-shop.at

1.) Oblast važenja

Za ponude i isporuke od strane OAZA-SHOP, Ottakringerstrasse 57, A-1160 Wien važe isključivo sledeći uslovi.

Ponuda, zaključenje ugovora, zadržavanje prava neisporuke u slučaju nemogućnosti nabavke

2.1 Veb stranice OAZA-SHOP-a predstavljaju isključivo zahtev za davanje ponude. Svojom porudžbinom kupac samo daje obavezujuću ponudu. Porudžbine će se smatrati kao odbijena ako kupac u roku od 4 nedelje ne dobije bar delimičnu isporuku.

2.2 Do zaključenja ugovora dolazi tek kada se roba isporuči, odn. deo nje po prvi put isporuči.

2.3 OAZA-SHOP je ovlašćena za delimične isporuke. [Sa prijemom prve delimične isporuke se saopštava kupcu rok za isporuku za preostalu robu].

3.) Pravo odustajanja

3.1 Kupac ima pravo da raskine ugovor u roku od dve nedelje bez navođenja razloga. Rok počinje da teče sa prijemom robe kod kupca. Rok je ispoštovan ako se blagovremeno pošalje raskid ugovora na trajnom nosaču informacija, npr. poštanskoj dopisnici, na pod 7 naznačenu adresu.

3.2 U slučaju da se ugovor raskine kupac je u obavezi da vrati robu. Za brže rešavanje postupka potrebno je da priložite račun. Troškove vraćanja snosi kupac, sem u slučaju ako isporučena robu nije roba koja je poručena.

3.3 Od prava na raskid ugovora su isključene plombirani audio i video zapisi, kao i softver, sem u slučaju da kupac nije uklonio plombu.

3.4 Od prava na raskid ugovora su isključene individualne štampe na tekstilu prema zahtevu kupca.
 

4.) Cene, troškovi slanja, uslovi plaćanja

4.1 Na veb stranici OAZA SHOP navedene cene uključuju zakonski predviđeni PDV. One postaje obavezujuće tek kada OAZA SHOP robu isporuči bar delimično.

4.2 U cenu nisu uračunati troškovi slanja. Troškovi će biti navedeni na kraju u okviru porudžbine.

4.3 Plaćanje može da se obavite putem Paypal-a, kreditnom karticom ili putem uplate na bankovni račun.

5.) Isporuka, prelazak rizika, minimalni iznos porudžbine

5.1 Isporuka se obavlja iz skladišta na račun kupca.

5.2 Rizik prelazi sa predajom prevozniku na kupca, inače preuzimanjem robe.

5.3 Ne postoji minimalna vrednost porudžbine.

6.) Garancija

6.1 Neispravna roba treba da se pošalje na pod 7 naznačenu adresu. Uz robu treba priložiti i originalnu dostavnicu.

6.2 U garantnom slučaju roba će biti od strane OAZA-SHOP po sopstvenom izboru popravljena, zamenjena ili refundira kupoprodajnu cenu. U slučaju da OAZA-SHOP nije spreman ili u stanju da ukloni nedostatke/obavi zamenu/ili refundira kupoprodajnu cenu, ili se ti rokovi produže preko primerenih rokova iz razloga za koje treba da odgovara OAZA-SHOP, ili iz nekih drugih razloga ne uspeo da to obavi, kupac ima pravo po svom izboru da traži raskid (poništenje) ugovora ili da traži umanjenje kupoprodajne cene.

6.3 Prava garancije preduzetnika podrazumevaju da je on po § 377, 378 HGB ispunio svoje obaveze provere i prigovora.

7.) Kontakt

Dodatna pitanja ili žalbe mogu da se upute na sledeću adresu:

OAZA-SHOP "Marko Jovanovic".,Ottakringerstrasse 57, A-1160 Wien, odn. telefonom na broj: +436643982779

8.) Odgovornost

8.1 Isključena je mogućnost podnošenja zahteva za naknadnu štete od strane OAZA-SHOP i to bez obzira na pravni razlog, sem u slučaju da je OAZA-SHOP delovao sa namerom ili krajnjom nepažnjom ili potraživanja za naknadu štete proističu iz povreda garantovane osobine. OAZA-SHOP je jednako odgovoran ako neko od njegovih pravnih zastupnika, odnosno zaposlenih na upravljačkim funkcijama, koja je u svrhu ispunjenja ugovora je od suštinskog značaja, usled nemara povredio svoje obaveze ("kardinalne obaveza").

8.2 Ukoliko OAZA-SHOP na osnovu toga snosi odgovornost, onda se prava na naknadu štete ograničavaju samo na predvidljivu štetu. Ovo ograničenje štete ne važi ako je štetni događaj prouzrokovan od strane pravnog zastupnika, odnosno zaposlenog na upravljačkim funkcijama OAZA-SHOP-a usled nemara ili namerno prouzrokovan.

8.3 Sva prava za naknadu štete protiv OAZA-SHOP zastarevaju nakon šest meseci od dana isporuke. To se ne odnosi na prava proisteklih iz nedozvoljenih radnji.

8.4 Prethodno ograničenje od odgovornosti se ne primenjuje na potraživanja po zakonu od odgovornosti za proizvode.

8.5 Ukoliko je isključena odgovornost od strane OAZA-SHOP, to isto se odnosi i na ličnu odgovornost zaposlenih, zastupnika i ovlašćenih lica OAZA-SHOP-a.

9.) Mesto izvršenja, nadležan sud

9.1 Isključivo mesto izvršenja i sudske nadležnosti je Beč. OAZA-SHOP pored toga ima pravo da utuži kupca u bilo kojem mestu u kojem postoji zakonski nadležan sud.

9.2 Adresa za dostavu poziva OAZA-SHOP-a je navedena pod 7.

10.) Zakon koji se primenjuje, dejstvo, pismeni oblik

10.1 Važi pravo države Austrije sa isključenjem prava UN o prodaji dobara.

10.2 Ako su neke odredbe ugovora delimično ili u potpunosti nevažeće ili postanu nevažeće, ostale odredbe ugovora ostaju na snazi. U slučaju ovakvog gubitka važenja nekih odredbi ugovorni partneri će doneti nove pravno valjane odredbe koje će zameniti stare i koje su ekonomskom smislu što bliže starim odredbama. To isto se primenjuje ukoliko se primeti da ugovor ima nedostatak.

10.3 Usmeni sporazumi ne postoje. Promene ili dopune odredbi sadržanih u ovim uslovima moraju da budu sačinjene u pisanom obliku kako bi ima pravno dejstvo.